Cele projektu

Celem projektu jest minimalizacja negatywnych skutków Pandemii COVID-19 na działalność Firmy New Life Katarzyna Kostera, dostosowanie oferty do ewentualnej drugiej falii Pandemii, wynikających z nich restrykcji w prowadzeniu działalności w turystyce jak i zmian w popycie turystycznym

Planowane efekty

  • dywersyfikacja oferty i skierowanie jej do nowych segmentów rynku .
  • Stworzenie potencjału do wydłużenia sezonu turystycznego w OW Kormoran (obiekt sezonowy)
  • Ograniczenie kosztów stałych OW Kormoran ponoszonych również w warunkach odgórnego zamknięcia obiektu.
  • Pokrycie wysokich kosztów zmiennych działalności prowadzonej w ścisłym reżimie sanitarnym w obiekcie o powierzchni ponad 4 tyś m2
  • Utrzymanie płynności finansowej a tym samym działalności firmy i zatrudnienia w firmie (5RJR) do 30.09.2020

Wartość projektu

186 136,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich

166 110,38 zł